அகமெரியும் சந்தம் – சு.வில்வரத்தினம் கவிதைகள்

This entry was posted in கவிதை, வாசிப்பு, விமரிசகனின் பரிந்துரை and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to அகமெரியும் சந்தம் – சு.வில்வரத்தினம் கவிதைகள்

  1. Pingback: jeyamohan.in » Blog Archive » ரத்தம் காமம் கவிதை:சேரனின் கவியுலகு

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s