அ.முத்துலிங்கம் நேர்காணல் – ஜெயமோகன்

This entry was posted in ஆளுமை, இலக்கியம், உரையாடல், நேர்காணல், விமரிசகனின் பரிந்துரை and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to அ.முத்துலிங்கம் நேர்காணல் – ஜெயமோகன்

  1. Pingback: jeyamohan.in » Blog Archive » எஸ்.பொன்னுத்துரை: யாழ்நிலத்துப் பாணன்

  2. Pingback: யாழ்நிலத்துப்பாணன் -3 | jeyamohan.in

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s